Site Loader

Každý z nás má nějakou představu ve své mysli, nějaké postavy, které jsou mu velmi blízké a na které tak zvaně slyší. Tomuhle se říká archetyp. Tedy nějaká představa, která nám je blízká a se kterou jsme ochotni se ztotožnit. Archetypů se využívá i v podnikání, protože jinak byste nebyl úspěšným businessmanem.
změna v novinách

Proč jsou v podnikání užitečné?

Firem je hodně a jen některé značky si lidé zapamatují. Vyberou si právě ty, se kterými se ztotožní, které jsou jim blízké, a pak se také dá očekávat, že k nim budou loajální. Existují čtyři základní druhy archetypů. Lidí mají čtyři základní směry touhy:

1)      Sounáležitost – zaměření na lidi
2)      Nenávist – zaměření na sebe naplnění
3)      Stabilita – zaměření na kontrolu
4)      Riziko – zaměření na úspěch

S takovým základem bychom si ale nevystačili, rozdělení podrobnější je dvanácti bodové. Jejich názvy jsou: Tvůrce, pečovatel, vládce, klaun, jeden z nás, milenec, hrdina, psanec, kouzelník, neviňátko, objevitel, mudrc.
začátek podnikatele

Aplikace v naší firmě

Každý z těchto archetypů se vyznačuje jinou představou a má jiný základ a samozřejmě také své plusy a své mínusy. Je na nás, abychom si pro svou firmu vybrali ten pravý a řídili se jím. Ten nám pak udá směr, kudy jít a tomu také přizpůsobíme vše ostatní,

Musíme vědět, na jaké klienty se zaměřujeme a pozorovat jejich reakce a názory na nás. I proto jsou tak důležité dotazníkové ankety na našich webech, například. Uveďme si nyní modelový příklad.

Kouzelník versus pečovatel

Představte si, že na trhu působí dvě značky a jedna má archetyp kouzelníka a druhá pečovatele. Zatímco firma s archetypem pečovatele bude klást důraz na to, aby zákazník netrpěl žádnou újmu, aby měl perfektní a bezchybný zákaznický servis, firma, která má archetyp kouzelníka bude zase svým klientům ukazovat, jaké sny by si mohli díky jejich značce splnit, bude vám ukazovat, že když využijete jejich značku, můžete se třeba vyléčit, že se prostě díky nim mohou dít zázraky. A pokud chcete být dobrým businessmanem, třeba se i dít budou!