Site Loader

Když se dostane písek do bazénu, je to nepříjemná věc. Jeho hromadění na dně může být zdrojem pro rozmnožování mikroorganismů a řas, nebo mohou jeho zrnka ve vodě vířit a tím znepříjemňovat pobyt v bazénu. Mohou se dostat i do očí a způsobit zbytečné podráždění.
Po zjištění, že máte na dně usazenou jemnou vrstvu křemičitého písku, byste měli pátrat, zda se do bazénu nedostal nedopatřením, například vlivem větru z písečné hromady stavebního materiálu ze silnice nebo od sousedů, nebo zda jej tam v rámci svých her nehází děti. Takové situace se stávají poměrně často, měli byste tedy vyloučit nejprve vnější faktor a pak teprve pátrat po příčinách problémů s bazénovou filtrací.průzračná voda v bazénu.jpg

Možné příčiny uvolňování písku do bazénu

  • Problémy s filtračním plastovým rozvodem – plastový rozvod uvnitř filtrační nádoby, tzv. pavouk, může být uvolněný nebo prasklý. Vyrábí se z tvrzeného plastu, ale i přesto se může vlivem desinfekčních prostředků nebo mechanicky poškodit.
  • Odkrytá středová trubka – při výměně písku se do ní mohl dostat a odtud pak putoval do bazénu.
  • Nebyl proveden zpětný průplach u nové náplně – tento krok je nutný vždy, když se mění písek za nový. Průplach zajistí odplavení nečistot a velmi jemných zrnek, která se v nové náplni nachází.
  • Nevhodná zrnitost – na trhu se objevují různé zrnitosti křemičitého filtračního média https://eshop.techneco.eu/Pisek-do-piskovych-filtru a ne všechny jsou pro práci čerpadla a filtrace ideální. Optimální zrnitost je mezi 0,6 a 1,2 mm, pokud jsou zrnka menší, mohou se snadno dostat do nádrže a filtrace pak neplní důkladně svou funkci.

roh zahradního bazénu.jpg

  • Vysloužilá náplň – písek má omezenou životnost a musí se po určité době nahradit novým. Průchodem vody přes filtrační nádobu se zrníčka písku omílají a dochází k přirozenému obrušování jejich hran, tzv. vodní erozi. Průměrná životnost média je jedna až dvě koupací sezóny, v závislosti na četnosti využívání bazénu, resp. na běhu filtračního zařízení.