Site Loader


Nečistoty a nebezpečné látky

Člověk potřebuje ke svému dýchání dostatek kyslíku, přičemž o jeho zpracování se starají plíce. Díky nim vdechujeme vzduch, ve kterém však můžou být obsaženy i látky, které nejsou úplně pro náš organismus prospěšné. Většinou se s nimi setkáme při práci různého charakteru. Někdy jsou méně nebezpečné, ovšem jindy je můžeme zařadit přímo do kategorie toxických. Třeba při takové práci s chemikáliemi je potřeba obzvláště opatrný, protože některých by přímé vdechnutí znamenalo závažné zdravotní potíže.

svařování

Proto existují konkrétní bezpečnostní pokyny, které je nutné prostudovat a řídit se jimi. Dále potřebujeme vhodné ochranné pomůcky, přičemž nehleďte až tolik na cenu, ale především na kvalitu. Co s týče ochranných pomůcek pro dýchací ústrojí, tak ty se přímo řídí českou normou. Tyto pomůcky můžou fungovat na způsob filtru, takže třeba zachytí prach a nám do dýchacích cest projde už jenom vzduch.

Interiér

Ve vnitřních prostorách je potíž v tom, že třeba při svařování nemají jak škodlivé látky odcházet ven. Otevřít okno mnohdy nestačí, proto je třeba mít zajištěnou vzduchotechniku, která nepořádek odvede pryč ven. Ovšem vzduchotechnika je užitečná i u běžných prostor jako jsou třeba kanceláře, protože zajistí cirkulaci vzduchu. Přeci jen jistě byste nechtěli pracovat několik hodin denně ve vydýchaném vzduchu. V tomto systému však může nastat i problém, protože se nám zde začnou tvořit bakterie či plísně.

klimatizace na střeše

V některých nenovostech do ní také může vnikat mastnota, která při požáru umí napáchat paseku. Vyplatí se proto provádět čištění vzduchotechniky, které nás těchto problémů zbaví. Požívají při tom dost účinných prostředků, které navíc nemají žádný zápach, takže se nemusíte bát, že by se šířil vzduchem po celé nemovitosti. Ještě před realizací Vám můžou poskytnout prohlídku systému kamerou, aby se ověřilo, zda je vše v pořádku.