Site Loader

Ráda bych se zaměřila na ústní maturitu z českého jazyka. Maturita sama o sobě má mnoho částí, ale ústní část je pro mnoho lidí psychicky velice náročná. Musíte se naučit mnoho otázek z různých předmětů, zapamatovat si je, a pak jen doufat, že si vylosujete nějaké dobré téma. Vlastně záleží i na štěstí. Někdo se na otázky pomalu ani nepodíval, naučil se jednu a zrovna tu si vylosuje. A pak je tu ta druhá strana, kde se člověk vše naučí, jedna otázka mu vůbec nesedne a vytáhne si ji.

vzdělání

Pro ústní část z českého jazyka máte vypracovaný seznam knih, který se minimálně měsíc před maturitou odevzdává škole. Má to určitá pravidla. Musíte mít například dvě poezie, dvě prózy a dvě dramata. Pak máte pár kategorií, jako je česká literatura, světová literatura atd. K těmto knihám je dobré si zpracovat referát, kde si připravíte podstatné věci, které se ústních maturit vyžadují. Na to existuje určitá struktura.

Když si vás k ústní zkoušce zavolají, tak to začne tím, že si vylosujete určité číslo, přísedící se podívá do vašeho seznamu četby a řekne vám, kterou knihu jste si vylosovali. Následně dostanete pracovní list, kde máte umělecký text, který se vztahuje k té knize a dále neumělecký text, který může mít souvislost s uměleckým textem, ale také nemusí. Dále dostanete strukturu, ve které máte uvedeny požadavky jak k uměleckému, tak i k neuměleckému textu. K uměleckému textu je to téma, motivy, časoprostor, postavy, kontext autorovy tvorby, jazykové prostředky a mnoho dalšího. U neuměleckého textu to jsou domněnky, fakta, souvislost s uměleckým textem, funkční styl, slohový útvar atd.

vzdělání

Máte 15-20 minut na přípravu, ke každému bodu ze struktury si můžete udělat na čistý papír poznámky, které pak budete moct použít. Po tom časovém intervalu si vás zkoušející zavolá. Začne s vámi probírat ty jednotlivé body struktury. Ústní zkouška trvá 15 minut. Poté odchází z místnosti a čekáte na další předmět.