Site Loader


Boli Äasy, a nie sú zas až tak dávno zabudnuté, kedy som si nedokázala predstaviÅ¥, že zabezpeÄujem opatrovanie detí niekomu inému a už vôbec nie sebe. Odkedy som matkou, je vÅ¡etko inak. Nemám problém pár hodín postrážiÅ¥ dcéru alebo syna kamarátky, práve naopak. Takúto príležitosÅ¥ vítam, pretože viem, že moji potomkovia budú maÅ¥ nové zaujímavé podnety a nových kamarátov na hranie. A tým pádom aj ja trochu viac pokoja.

Sme v tom všetky

Nedokážem si už svoj život predstaviÅ¥ bez drobcov. Dokonca si už ani neviem predstaviÅ¥ pokojnú noc bez obÄasného násilného budenia z rôznych, niekedy až neuveriteľných dôvodov. A práve tento pocit ma oprávňuje bez problémov sa postaraÅ¥ aj o šarvancov, ktorí sa mi nenarodili. Je to aj pocit akejsi spolupatriÄnosti, sme každá v rovnakej situácii a práve my tým pádom vieme najlepÅ¡ie oceniÅ¥, keÄ máme raz za Äas príležitosÅ¥ zažiÅ¥ veci aj bez vlastných potomkov. Skrátene povedané, raz pomôžem ja, inokedy zase pomôžu mne. Bez toho by rodiÄovská dovolenka bola o dosÅ¥ horÅ¡ie stráviteľná, aspoň pre mňa. Cítite to podobne?